shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.082.292
Status:Actief
Rechtstoestand:Normale toestand
Sinds 14 juni 2007
Begindatum:14 juni 2007
Maatschappelijke Naam: BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Benaming in het Frans, sinds 1 juli 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Auguste Reyerslaan 80 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 13 juni 2007
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming:Rechtspersoon
Rechtsvorm:Naamloze vennootschap
Sinds 13 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE):1   Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze onderneming. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2007
Handelsonderneming
Sinds 2 augustus 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 13 juni 2007
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ 2008 52.230 -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 juli 2013
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 640.090.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen ondernemingen
0233.137.322   is opgeslorpt door deze onderneming   sinds 1 juli 2013
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid.  Naar boven   Terug