shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0642.561.454
Status:Actief
Rechtstoestand:Normale toestand
Sinds 2 november 2015
Begindatum:2 november 2015
Maatschappelijke Naam: INTELLIGENCE ELECTRICITY
Benaming in het Frans, sinds 2 november 2015
Afkorting: I-ELEC
Benaming in het Frans, sinds 2 november 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Louis Isaaclaan(P.E.) 63 Stratenplan
7850 Enghien
Sinds 2 november 2015
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming:Rechtspersoon
Rechtsvorm:Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 2 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE):1   Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Bastyns ,  Tanguy  Sinds 2 november 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 4 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 september 2017
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 2 november 2015
Handelsonderneming
Sinds 4 november 2015
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 november 2015
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 6 november 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 2 november 2015
BTW 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 2 november 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ 2008 43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 18 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar 2 november 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar 31 december 2016
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid.  Naar boven   Terug