shadow

Nacebelcode 2008

03.1  Visserij

Toelichting
Deze groep omvat de visvangst, d.w.z. de vangst of het verzamelen van in het wild levende waterdieren (vooral vis, schaaldieren en weekdieren) en van planten die in zee, kust- en binnenwateren leven, voor menselijke consumptie of andere doeleinden, met de hand of vaker met netten, hengels of fuiken. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden in het getijgebied (bv. het verzamelen van weekdieren zoals mossels en oesters), of met netten van de kust uit, of aan boord van zelf gebouwde kano's of prauwen, of wat meestal het geval is, aan boord van industrieel gebouwde schepen in kustwateren of op volle zee. Deze activiteiten omvatten ook de visserij in wateren waar vis werd uitgezet.Behoort tot
03  Visserij en aquacultuur


Bevat
03.11 Zeevisserij

03.12 Binnenvisserij

 Terug
 lijst secties