shadow

Nacebelcode 2008

09.900  Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de ondersteunende activiteiten met betrekking tot de winning van steenkool, bruinkool, metaalertsen en overige delfstoffen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. afdelingen 05, 07 en 08:
• de exploratie met betrekking tot de overige winning van delfstoffen, bijv. via de klassieke prospectiemethoden zoals het nemen van bodemmonsters en het verrichten van geologische waarnemingen op de toekomstige winningsgebieden
• het pompen en draineren voor een vast bedrag of op contractbasis
• het proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de overige winning van delfstoffen
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van mijnen en steengroeven voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. afdelingen 05, 07 of 08
- de reparatie van machines voor de delfstoffenwinning - cfr. 33.120
- het geofysisch onderzoek voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 71.121Behoort tot
09.90  Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen


 Terug
 lijst secties