shadow

Nacebelcode 2008

19  Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

Toelichting
Deze afdeling heeft betrekking op de verwerking van aardolie en steenkool tot bruikbare producten. Het belangrijkste onderdeel vormt de raffinage van aardolie, waarbij aardolie door technieken als kraken en distillatie in componenten wordt gesplitst. Deze afdeling omvat ook de vervaardiging voor eigen rekening van typische producten (cokes, butaan, propaan, benzine, kerosine, huisbrandolie,…), evenals diensten in verband met de verwerking ervan (raffinage voor verkoop).

Deze afdeling omvat de vervaardiging van gas, zoals ethaan, propaan en butaan, alsook producten van de raffinage van aardolie.
Niet inbegrepen zijn de vervaardiging van zulke gassen in andere eenheden (20.140), de vervaardiging van industriële gassen (20.110), de winning van aardgas (methaan, ethaan, butaan of propaan) (06.200) en de vervaardiging van gasvormige brandstoffen, behalve petroleumgassen (bijv. steenkoolgas, watergas, generatorgas, fabrieksgas) (35.210).
De vervaardiging van petrochemische producten op basis van geraffineerde aardolieproducten wordt geklasseerd in afdeling 20.Behoort tot
C  INDUSTRIE


Bevat
19.1 Vervaardiging van cokesovenproducten

19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

 Terug
 lijst secties