shadow

Nacebelcode 2008

20.150  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van meststoffen:
• enkelvoudige of samengestelde stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen (potashoudende meststoffen)
• ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten
- vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen:
• de vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride, kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten
Deze subklasse omvat eveneens:
- de vervaardiging van mengelingen voor potplanten op basis van voornamelijk turf
- de vervaardiging van mengelingen voor potplanten op basis van natuurlijke aarde, zand, klei en mineralen
Deze subklasse omvat niet:
- de guanowinning - cfr. 08.910
- de winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten - cfr. 08.910
- de vervaardiging van scheikundige producten voor de landbouw: pesticiden - cfr. 20.200
- de behandeling van afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op verwijdering van het afval en verkrijging van een bijproduct (compost) - cfr. 38.219Behoort tot
20.15  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen


Bevat
20.15001 Vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten

 Terug
 lijst secties