shadow

Nacebelcode 2008

38  Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

Toelichting
Deze afdeling omvat de inzameling, verwerking en verwijdering van afval. Zij omvat eveneens het lokale vervoer van afval en de exploitatie van terugwinningsinstallaties (d.w.z. installaties waarbij terugwinbaar afval uit afvalstromen wordt gesorteerd).



Behoort tot
E  DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING


Bevat
38.1 Inzameling van afval

38.2 Verwerking en verwijdering van afval

38.3 Terugwinning

 Terug
 lijst secties