shadow

Nacebelcode 2008

43.120  Bouwrijp maken van terreinen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- het geschikt maken van terreinen voor de mijnbouw:
• het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de aardolie- of aardgaswinning
Deze subklasse omvat ook:
- de verlaging van het grondwaterpeil
- de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land- en bosbouwgrond
Deze subklasse omvat niet:
- het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning - cfr. 06.100 en 06.200
- de bodemsanering - cfr. 39.000
- het boren van waterputten - cfr. 42.219Behoort tot
43.12  Bouwrijp maken van terreinen


Bevat
43.12001 Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

43.12002 Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning

43.12003 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen

43.12004 Drainage van land- en bosbouwgrond

43.12011 Ruimen van bouwterreinen

43.12021 Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv. : afbraak gebouwen, voorbereiding van terreinen of mijnsites)

43.12022 Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker)

 Terug
 lijst secties