shadow

Nacebelcode 2008

56.290  Overige eetgelegenheden

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verstrekken van maaltijden aan vervoermaatschappijen zoals luchtvaartmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, enz.
- het verstrekken van maaltijden aan bedrijfskantines en -restaurants
- het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa's, schoolkantines en -keukens
- het verstrekken van maaltijden aan messes en kantines voor militairen
- het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, serviceflats, enz.
- de exploitatie van sport- en bedrijfskantines, universiteitsmensa's, messes en kantines voor militairen, schoolkantines, enz., die gewoonlijk tegen gereduceerde prijzen, al dan niet zelf bereide maaltijden, spijzen en dranken aanbieden aan specifieke groepen personen die meestal banden van professionele aard met elkaar hebben
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op verkoop - cfr. 10.890
- de detailhandel van beperkt houdbare voedingsmiddelen - cfr. afdeling 47Behoort tot
56.29  Overige eetgelegenheden


Bevat
56.29001 Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : - luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz.

 Terug
 lijst secties