shadow

Nacebelcode 2008

71.111  Bouwarchitecten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van bouwarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, ...
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van interieurarchitecten - cfr. 71.112
- de activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113
- de activiteiten van interieurdecorateurs - cfr. 74.104Behoort tot
71.11  Architecten


Bevat
71.11101 Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer

71.11102 Tekenen en ontwerpen van gebouwen

71.11103 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)

71.11104 Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen

 Terug
 lijst secties