shadow

Nacebelcode 2008

80  Beveiligings- en opsporingsdiensten

Toelichting
Deze afdeling omvat de diensten met betrekking tot de veiligheid, zoals de opsporingsdiensten en de activiteiten van detectivebureaus, de diensten van bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten, het vervoer van geld en waardepapieren door speciaal uitgerust personeel, het toezicht op mechanische en elektronische beveiligingsapparatuuur, zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur. Het op afstand uitgevoerd toezicht van deze beveiligingsapparatuur is vaak in combinatie met de verkoop, de installatie en de reparatie van deze apparatuur. Wanneer één van deze diensten afzonderlijk wordt geleverd, worden deze uitgesloten uit deze afdeling en moeten ze geklasseerd worden in de detailhandel, de bouwnijverheid, enz.Behoort tot
N  ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN


Bevat
80.1 Particuliere beveiliging

80.2 Diensten in verband met beveiligingssystemen

80.3 Opsporingsdiensten

 Terug
 lijst secties