shadow

Nacebelcode 2008

84.309  Overige instellingen van de sociale zekerheid

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van de gemeenschappelijke kassen voor werkongevallen
- het Fonds voor BestaanszekerheidBehoort tot
84.30  Verplichte sociale verzekeringen


 Terug
 lijst secties