shadow

Nacebelcode 2008

86  Menselijke gezondheidszorg

Toelichting
Deze afdeling omvat de al dan niet langdurige verzorging die verstrekt wordt in algemene, geriatrische, gespecialiseerde, psychiatrische, openbare, private, universitaire of niet-universitaire ziekenhuizen. De dienstverlening bestaat voornamelijk in het verschaffen van accommodatie aan de patiënten en het verzekeren van medische en chirurgische verzorging. Deze sectie omvat eveneens de huisartspraktijken, de praktijken van specialisten en de tandartspraktijken. Deze sectie omvat bovendien de activiteiten in verband met de menselijke gezondheid die niet door ziekenhuizen of door praktiserende artsen worden uitgevoerd: de medische laboratoria, de bloedtransfusiecentra, het ziekenvervoer, de activiteiten op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg, de ambulante revalidatieactiviteiten, de verpleegkundige activiteiten, de activiteiten van vroedvrouwen, enz.Behoort tot
Q  MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING


Bevat
86.1 Ziekenhuizen

86.2 Praktijken van artsen en tandartsen

86.9 Overige menselijke gezondheidszorg

 Terug
 lijst secties