shadow

Nacebelcode 2008

86.103  Gespecialiseerde ziekenhuizen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- ziekenhuizen die zich richten tot personen met zeer specifieke ziektebeelden, zoals intramurale revalidatiecentra voor personen met neurologische, locomotorische of chronische aandoeningen, met uitzondering van geriatrische en psychiatrische ziekenhuizen. Deze instellingen werden door de bevoegde instanties erkend als gespecialiseerde ziekenhuizen.Behoort tot
86.10  Ziekenhuizen


 Terug
 lijst secties