shadow

Nacebelcode 2008

86.903  Ziekenvervoer

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vervoer van zieken, ongeacht de wijze van vervoer, met inbegrip van vervoer via ambulancevliegtuigen. Van deze diensten wordt dikwijls gebruik gemaakt tijdens medische noodgevallen.
Alsook:
- transport van menselijke organen
Deze subklasse omvat niet:
- het vervoer van zieken, zonder tussenkomst van een medisch interventieteam of ander medisch personeel - cfr. afdelingen 49, 50 en 51Behoort tot
86.90  Overige menselijke gezondheidszorg


 Terug
 lijst secties