shadow

Nacebelcode 2008

94.920  Politieke organisaties

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- politieke organisaties en gelijkaardige organisaties, zoals jongerenorganisaties en nevenorganisaties die rechtstreeks gelieerd zijn aan een politieke partij
- de politieke partijen en organisaties die zich vooral bezighouden met het beïnvloeden van de besluitvorming in bestuursorganen van de overheid door het plaatsen van partijleden en geestverwanten in politieke ambten. Inbegrepen is de verspreiding van informatie, public relations, het houden van geldinzamelingen, enz.Behoort tot
94.92  Politieke organisaties


 Terug
 lijst secties