shadow

Nacebelcode 2008

01  Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Toelichting
Deze afdeling omvat twee basisactiviteiten, namelijk de plantaardige productie en de dierlijke productie. Daarenboven worden ook de biologische landbouw, de teelt van genetisch gewijzigde planten en het houden, fokken en kweken van genetisch gewijzigde dieren onder deze afdeling geklasseerd. Deze afdeling omvat zowel de teelt in open lucht als onder glas.

Deze afdeling omvat eveneens de ondersteunende diensten in verband met de landbouw, de jacht, het zetten van vallen en andere verwante diensten.

Bij groep 01.5 (Gemengd bedrijf) wordt niet zoals gebruikelijk een omschrijving gegeven van de hoofdactiviteit. Er wordt rekening gehouden met het feit dat in veel agrarische bedrijven de plantaardige en dierlijke productie elkaar redelijk in evenwicht houden en dat de indeling ervan in de ene dan wel de andere categorie een willekeurige beslissing zou zijn.
Onder landbouw valt niet de verwerking van agrarische producten die ingedeeld worden bij afdeling 10 en 11 (vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken) of bij afdeling 12 (vervaardiging van tabaksproducten), tenzij het om werkzaamheden gaat die nodig zijn om deze klaar te maken voor de primaire markten. De werkzaamheden die nodig zijn om agrarische producten op primaire markten te brengen, zijn wel begrepen in deze afdeling.

Deze afdeling omvat niet de aanleg van landbouwpercelen (bijv. de terrassering van landbouwgrond, drainage, de aanleg van rijstvelden) die onder sectie F (Bouwnijverheid) valt. De commercialisatie van landbouwproducten via aankoopcentrales of coöperaties wordt ingedeeld onder sectie G. Bovendien wordt de aanleg, het onderhoud en de herinrichting van groenvoorzieningen, parken, tuinen en dergelijke, ingedeeld bij de klasse 81.300 (landschapsverzorging).Behoort tot
A  LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ


Bevat
01.1 Teelt van eenjarige gewassen

01.2 Teelt van meerjarige gewassen

01.3 Plantenvermeerdering

01.4 Veeteelt

01.5 Gemengd bedrijf

01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

 Terug
 lijst secties