shadow

Nacebelcode 2008

01.150  Teelt van tabak

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de teelt van tabak
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van tabak voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610
- de vervaardiging van tabakproducten - cfr. 12.000Behoort tot
01.15  Teelt van tabak


 Terug
 lijst secties