shadow

Nacebelcode 2008

01.2  Teelt van meerjarige gewassen

Toelichting
Deze groep heeft betrekking op de teelt van meerjarige gewassen. Meerjarige gewassen zijn gewassen die een groeicyclus van meer dan twee seizoenen hebben en die hun bladeren verliezen na elk seizoen. Meerjarige gewassen worden ook doorlevende gewassen genoemd. De teelt van deze planten met het oog op zaaigoed is eveneens in deze groep begrepen.Behoort tot
01  Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten


Bevat
01.21 Teelt van druiven

01.22 Teelt van tropisch en subtropisch fruit

01.23 Teelt van citrusvruchten

01.24 Teelt van pit- en steenvruchten

01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

01.26 Teelt van oliehoudende vruchten

01.27 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

01.28 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

01.29 Teelt van andere meerjarige gewassen

 Terug
 lijst secties