shadow

Nacebelcode 2008

01.490  Fokken van andere dieren

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het fokken van struisvogels, emoes en andere vogelsoorten, met uitzondering van pluimvee
- de teelt van insecten
- het fokken van tamme en wilde konijnen en andere pelsdieren
- de teelt van wormen, landweekdieren, eetbare slakken, enz.
- het fokken van hagedissen, slangen en schildpadden (zeeschildpadden daaronder begrepen)
- de teelt van zijderupsen en de productie van cocons van zijderupsen
- de teelt van bijen
- het fokken van huisdieren, met uitzondering van vissen
• katten en honden
• vogels, zoals parkieten, enz.
• hamsters, enz.
- het fokken van wild in kwekerijen
- het fokken van andere dieren, n.e.g.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen
- de productie van eieren en broedeieren van struisvogels, emoes en andere vogelsoorte, met
uitzondering van pluimvee
- de productie van spermaceti (wasachtige substantie in de schedelholte van potvissen)
- de productie van natuurhoning en bijenwas en was van andere insecten
- de productie van embryo's van dieren, voor reproductiedoeleinden
- de productie van fijn of grof dierenhaar
- de productie van niet-behandelde (rauwe) melk, n.e.g.

Alsook:
- het kweken van insecten
Deze subklasse omvat niet:
- de kippenkwekerijen - cfr. 01.471
- de pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen - cfr. 01.479
- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van andere dieren voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620
- de productie van pelterijen of van huiden en vellen afkomstig van de jacht of van het zetten van vallen - cfr. 01.700
- de teelt van in het water levende reptielen, krokodillen, zeewormen en kikkers - cfr. 03.210 en 03.220
- de visteelt in zee en zoet water - cfr. 03.210 en 03.220
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110
- het africhten van huisdieren - cfr. 96.094
- de pensions voor huisdieren - cfr. 96.095Behoort tot
01.49  Fokken van andere dieren


Bevat
01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas

01.49002 Fokken van konijnen

01.49003 Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)

01.49004 Fokken van pelsdieren

01.49005 Fokken van wild in kwekerijen

01.49006 Kweken van huisjesslakken (escargots)

01.49007 Fokken van andere dieren, n.e.g.

 Terug
 lijst secties