shadow

Nacebelcode 2008

01.620  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- activiteiten in verband met de veeteelt voor een vast bedrag of op contractbasis:
• activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren
• inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van gevogelte, reinigen van kippenhokken, enz.
• kunstmatige inseminatie
• diensten van paardenfokkerijen
• scheren van schapen voor derden
• onderbrengen en verzorgen van vee voor derden
Deze subklasse omvat eveneens:
- de activiteiten van hoefsmeden

Alsook:
- onderhoud en privé-stalling van paarden
- barefoot bekapper
Deze subklasse omvat niet:
- het vetmesten van dieren - cfr. groep 01.4
- de behandeling van mestoverschotten - cfr. 38.213
- het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek voor rekening van derden - cfr. 49.410
- de verhuur van stallen en boxen, indien dit enkel de hoofdactiviteit is - cfr. 68.203
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer door agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven - cfr. 74.909
- de veterinaire diensten - cfr. 75.000
- het vaccineren van dieren - cfr. 75.000
- de verhuur van dieren - cfr. 77.399
- de pensions voor huisdieren - cfr. 96.095Behoort tot
01.62  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt


Bevat
01.62001 Kunstmatige inseminatie

01.62002 Scheren van schapen voor derden

01.62003 Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken

01.62011 Activiteit van hoefsmeden

 Terug
 lijst secties