shadow

Nacebelcode 2008

01.630  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Toelichting
Deze subklasse omvat de activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst voor een vast bedrag of op contractbasis zoals.:
- de eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren, enz.
- het zuiveren van katoen
- de eerste behandeling van tabaksbladeren: drogen, ...
- de eerste behandeling van cacaobonen: openbreken, ...
- het paraffineren van fruit
- overige activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst voor een vast bedrag of op contractbasis: roten, koelen, in bulk of vacuüm verpakken, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst, indien deze door de landbouwer zelf verricht worden - cfr. groepen 01.1, 01.2 of 01.3
- de zaadbewerking met het oog op vermeerdering - cfr. 01.640
- het strippen en het herdrogen van tabaksbladeren - cfr. 12.000
- het in de handel brengen van landbouwproducten door commissionairs en coöperatieve verenigingen - cfr. afdeling 46
- de groothandel van landbouwproducten - cfr. groep 46.2Behoort tot
01.63  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst


Bevat
01.63001 Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren

 Terug
 lijst secties