shadow

Nacebelcode 2008

02  Bosbouw en de exploitatie van bossen

Toelichting
Deze afdeling omvat de productie van rondhout, alsmede het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van hout. Indien een product een geringe bewerking ondergaat, wordt dit ook tot de bosbouw gerekend, zoals brandhout, houtskool die in het bos via traditionele methoden vervaardigd wordt of hout voor industriële doeleinden (bijv. mijnhout, hout voor pulp,...). Deze activiteiten kunnen worden verricht in bossen of in bosplantsoenen.
De verdere verwerking van hout, te beginnen met het zagen en schaven, hetgeen normaal gesproken niet op de plaats van de houtkap zelf plaatsvindt, valt niet onder deze afdeling, maar valt onder de houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout (afdeling 16) of onder de subklasse 20.140 wanneer we te maken hebben met de vervaardiging van distillatieproducten van hout zoals houtskool.Behoort tot
A  LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ


Bevat
02.1 Bosbouw

02.2 Exploitatie van bossen

02.3 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout

02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

 Terug
 lijst secties