shadow

Nacebelcode 2008

02.100  Bosbouw

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
- de teelt van hakhout, vezelhout en brandhout
- de exploitatie van bosboomkwekerijen
- de teelt van zaden van woudbomen en woudheesters
- de teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk

Deze activiteiten kunnen worden verricht in bossen of in bosplantsoenen.
Deze subklasse omvat niet:
- de teelt van kerstbomen - cfr. 01.290
- de exploitatie van boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen - cfr. 01.301
- het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende paddestoelen en truffels en andere in het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van hout - cfr. 02.300
- de ondersteunende diensten in verband met de bosbouw - cfr. 02.400
- de productie van houtchips en houtspanen - cfr. 16.100Behoort tot
02.10  Bosbouw


Bevat
02.10001 Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden

02.10002 Teelt van hakhout

02.10003 Exploitatie van bosboomkwekerij

 Terug
 lijst secties