shadow

Nacebelcode 2008

02.200  Exploitatie van bossen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de productie van rondhout voor industriële doeleinden
- de productie van onbewerkt rondhout zoals mijnhout, (hei-)palen of staken voor omheiningen en elektriciteits- of telefoonpalen
- het verzamelen en de productie van hout voor energiedoeleinden
- de productie van bosexploitatieoverblijfselen voor energiedoeleinden
- de productie van houtskool die in het bos via traditionele methoden vervaardigd wordt

Het resultaat van deze activiteit kan de vorm aannemen van gekapt stamhout of brandhout.
Deze subklasse omvat niet:
- de teelt van kerstbomen - cfr. 01.290
- de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden - cfr. 02.100
- het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van hout - cfr. 02.300
- de ondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen - cfr. 02.400
- de productie van houtchips en houtspanen - cfr. 16.100
- de vervaardiging van distillatieproducten van hout zoals houtskool - cfr. 20.140Behoort tot
02.20  Exploitatie van bossen


Bevat
02.20001 Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout

 Terug
 lijst secties