shadow

Nacebelcode 2008

03.220  Aquacultuur in zoet water

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de visteelt in zoet water, met inbegrip van de teelt van siervissen in zoet water
- het kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis in zoet water
- de exploitatie van visbroedplaatsen in zoet water
- het kweken van kikkers
- de ondersteunende diensten in verband met de aquacultuur in zoet water
Deze subklasse omvat niet:
- de aquacultuur in bassins gevuld met zout water - cfr. 03.210
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199Behoort tot
03.22  Aquacultuur in zoet water


Bevat
03.22001 Visteelt in zoet water

 Terug
 lijst secties