shadow

Nacebelcode 2008

08  Overige winning van delfstoffen

Toelichting
Deze afdeling omvat naast de winning van steensoorten ook het baggeren van alluviale sedimenten, het malen van stenen en het gebruik van zoutmoerassen. De producten worden vooral in de bouw gebruikt (bijv. zand, steen enz.), bij de vervaardiging van bouwmaterialen (bijv. klei, gips, kalk), van chemicaliën enz.
Deze afdeling omvat niet de verwerking van delfstoffen (met uitzondering van vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren en mengen).Behoort tot
B  WINNING VAN DELFSTOFFEN


Bevat
08.1 Winning van steen, zand en klei

08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g.

 Terug
 lijst secties