shadow

Nacebelcode 2008

08.910  Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten
- de winning van ruwe zwavel en niet geraffineerde zwavel
- de winning en voorbehandeling van pyriet en pyrrotiet, met uitzondering van het roosten
- de winning van natuurlijk bariumsulfaat en bariumcarbonaat (bariet en witheriet), natuurlijke boraten, natuurlijke magnesiumsulfaten (kieseriet)
- de winning van verfaarde en vloeispaat
- de winning van andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
Deze subklasse omvat eveneens:
- het verzamelen van guano
- de winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de zoutwinning - cfr. 08.930
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900
- het roosten van ijzerkies - cfr. 20.130
- de vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen - cfr. 20.150Behoort tot
08.91  Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie


 Terug
 lijst secties