shadow

Nacebelcode 2008

08.930  Zoutwinning

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen
- de zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water
- het breken, zuiveren en raffineren van zout, verricht door de producent zelf
Deze subklasse omvat eveneens:
- de zoutwinning voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de zoutwinning voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900
- het breken, zuiveren en raffineren van zout voor de menselijke consumptie, bijv. jodiumhoudend zout, keuken- en tafelzout - cfr. 10.840
- de drinkwaterproductie door het verdampen van zout water - cfr. 36.000Behoort tot
08.93  Zoutwinning


 Terug
 lijst secties