shadow

Nacebelcode 2008

08.990  Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de winning van overige mineralen en materialen:
• de winning van natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, zoals: onbewerkte of enkel gezaagde, gekloofde of ruw gesneden industriediamant, puimsteen, amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen
• de winning van asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen (talk), veldspaat, enz.
• de winning van natuurlijk asfalt, asfaltiet, asfaltsteen en natuurlijke bitumen
• de winning van natuurlijke edelstenen en halfedelstenen, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
• de winning van kwarts, mica, enz.
• de winning van humus en teelaarde
Deze subklasse omvat eveneens:
- de overige winning van delfstoffen, n.e.g. voor een vast bedrag of op contractbasis

Alsook:
- kristalmaker
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen, n.e.g. voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900Behoort tot
08.99  Overige winning van delfstoffen, n.e.g.


Bevat
08.99001 Winning van mineralen en overige materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.

 Terug
 lijst secties