shadow

Nacebelcode 2008

09  Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

Toelichting
Deze afdeling omvat het voor een vast bedrag of op contractbasis verrichten van gespecialiseerde ondersteunende diensten in verband met de winning van delfstoffen. Zij omvat opsporingsdiensten via traditionele prospectiemethodes zoals het nemen van boorkernen en geologische observatie, evenals boringen, proefboringen en herhaalde boringen voor de winning van aardolie of van metaal- en andere ertsen. Andere typische diensten zijn de bouw van fundamenten voor aardolie- en aardgasboorputten, het cementeren van mantelbuizen voor aardolie- en aardgasboorputten, het spoelen, reinigen en leegpompen van aardolie- en aardgasboorputten, het draineren en leegpompen van mijnen, de verwijdering van deklagen in mijnen, enz.Behoort tot
B  WINNING VAN DELFSTOFFEN


Bevat
09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

 Terug
 lijst secties