shadow

Nacebelcode 2008

09.100  Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- het voor een vast bedrag of op contractbasis verrichten van diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning:
• de exploratie met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning, bijv. via de klassieke prospectiemethoden zoals het nemen van bodemmonsters en het verrichten van geologische waarnemingen op de toekomstige winningsgebieden
• het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit gedaan wordt op de plaats waar het aardgas wordt gewonnen
• het pompen uit putten (ja-knikkers) en het draineren voor een vast bedrag of op contractbasis
• het proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning
• het inspudden
• het opbouwen, repareren en ontmantelen van boortorens
• het cementeren van olie- en gasputten
Deze subklasse omvat eveneens:
- het blussen van brandende olieputten
Deze subklasse omvat niet:
- de diensten i.v.m. aardolie- en aardgaswinning verricht door de producent zelf - cfr. 06.100 en 06.200
- de reparatie van machines voor de delfstoffenwinning - cfr. 33.120
- het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit niet gebeurt op de plaats waar het aardgas gewonnen wordt - cfr. 52.210
- het geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 71.121Behoort tot
09.10  Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning


Bevat
09.10001 Proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning

09.10002 Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens

 Terug
 lijst secties