shadow

Nacebelcode 2008

23.200  Vervaardiging van vuurvaste producten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van vuurvaste cement, mortel, beton, enz.
- de vervaardiging van vuurvaste artikelen van keramische stoffen:
• warmte-isolerende keramische voorwerpen van diatomeeënaarde
• vuurvaste dakpannen, stenen en tegels
• vuurvaste retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, buizen, pijpen, enz.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de vervaardiging van artikelen die magnesiet, dolomiet of chromiet bevattenBehoort tot
23.20  Vervaardiging van vuurvaste producten


Bevat
23.20001 Vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz.

 Terug
 lijst secties