shadow

Nacebelcode 2008

23.630  Vervaardiging van stortklare beton

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortel
Alsook:
- het vervaardigen van microbeton, ook gecommercialiseerd onder de benaming microcement, beton ciré, betonstuc of microtopping
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van vuurvaste cement, beton, enz. - cfr. 23.200
- de vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw - cfr. 23.610
- de vervaardiging van artikelen van beton die geen rechtstreeks verband houden met de bouw - cfr. 23.690
- het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd - cfr. 49.410Behoort tot
23.63  Vervaardiging van stortklare beton


Bevat
23.63001 Vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortel

 Terug
 lijst secties