shadow

Nacebelcode 2008

23.700  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
- de vervaardiging van meubelen in steen
Deze subklasse omvat eveneens:
- de productie van grafstenen en -monumenten
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van steengroeven, het ruw houwen van steen - cfr. 08.111
- het breken en malen van grind - cfr. 08.121
- de productie van molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen - cfr. 23.910

Behoort tot
23.70  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen


Bevat
23.70001 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.

23.70002 Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen

23.70003 Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing

 Terug
 lijst secties