shadow

Nacebelcode 2008

25.110  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen (torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enz.)
- de vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (constructiewerken voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, barakken op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Alsook:
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
- bouw van lichte woningen: yurts
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van onderdelen bestemd voor ketels van schepen of elektrische centrales - cfr. 25.300
- de vervaardiging van geassembleerde spoorweguitrustingen - cfr. 25.999
- de vervaardiging van secties van schepen - cfr. 30.110
- de montage van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken - cfr. 43.999Behoort tot
25.11  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan


Bevat
25.11001 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw

25.11002 Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)

25.11003 Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

 Terug
 lijst secties