shadow

Nacebelcode 2008

26.300  Vervaardiging van communicatieapparatuur

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van centraalposten (schakelborden)
- de vervaardiging van draadloze telefoons
- de vervaardiging van private telefooncentrales (PBX)
- de vervaardiging van telefoonuitrusting en faxapparaten, alsook telefoonantwoordapparaten
- de vervaardiging van communicatietransmissietoestellen (routers, bruggen, modems, poorten)
- de vervaardiging van zend- en ontvangstantennes
- de vervaardiging van uitrusting voor kabeltelevisie
- de vervaardiging van semafoons
- de vervaardiging van gsm's
- de vervaardiging van uitrusting voor mobiele communicatie (walkietalkies)
- de vervaardiging van uitrusting voor studio-opnames en voor radio- en televisieuitzendingen, inclusief commerciële TV- en videocamera's
- de vervaardiging van modems voor de telecommunicatietechniek (met uitzondering van computermodems)
- de vervaardiging van alarmsystemen bij diefstal of brand, die signalen doorsturen naar een meldpunt
- de vervaardiging van straalverbindingsapparatuur voor radio en televisie
- de vervaardiging van communicatietoestellen met infraroodsignalen (afstandbedieningen, zappers)
- de vervaardiging van straalverbindingsapparatuur voor satellieten
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van elektronische onderdelen en geïntegreerde schakelingen aangewend in communicatieapparatuur - cfr. groep 26.1
- de vervaardiging van interne en externe computermodems - cfr. 26.120
- de vervaardiging van bestukte gedrukte schakelingen - cfr. 26.120
- de vervaardiging van computers en randapparatuur - cfr. 26.200
- de vervaardiging van consumentenelektronica - cfr; 26.400
- de vervaardiging van GPS-toestellen - cfr. 26.510
- de vervaardiging van elektronische aankondigingsborden - cfr. 27.900
- de vervaardiging van verkeerslichten - cfr. 27.900Behoort tot
26.30  Vervaardiging van communicatieapparatuur


Bevat
26.30001 Vervaardiging van televisiecamera's

26.30002 Vervaardiging van apparatuur voor radio- en teledistributie

26.30003 Vervaardiging van zendantennes

26.30011 Vervaardiging van elektro-akoestische toestellen zoals intercoms, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, enz.

 Terug
 lijst secties