shadow

Nacebelcode 2008

26.510  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van controle-instrumenten voor vliegtuigmotoren
- de vervaardiging van instrumenten voor uitstootcontrole van motorvoertuigen
- de vervaardiging van instrumenten voor weerkundig onderzoek
- de vervaardiging van instrumenten voor het testen en controleren van fysieke eigenschappen
- de vervaardiging van leugendetectoren
- de vervaardiging van stralingsdetectoren en -monitors
- de vervaardiging van instrumenten voor topografische verkenning
- de vervaardiging van thermometers (m.u.v. medische)
- de vervaardiging van vochtigheidsmeters
- de vervaardiging van controle-instrumenten voor hydronische begrenzing
- de vervaardiging van vlam- en brandcontrole-instrumenten
- de vervaardiging van spectrometers
- de vervaardiging van pneumatische meetinstrumenten
- de vervaardiging van verbruiksmeters (water, gas, elektriciteit, enz.)
- de vervaardiging van debietmeters en -tellers
- de vervaardiging van scoreborden
- de vervaardiging van mijn- en metaaldetectoren, signaalgeneratoren
- de vervaardiging van systemen en instrumenten voor onderzoek, opsporing en navigatie alsook systemen en instrumenten voor de zee- en luchtvaart, inclusief sonars
- de vervaardiging van radaruitrusting
- de vervaardiging van GPS-toestellen
- de vervaardiging van automatische toezichts- en onderzoeksinstrumenten voor het leefmilieu
- de vervaardiging van uitrustingen voor de controle van industriële processen
- de vervaardiging van meet- en registratie-instrumenten (bv.vluchtregistratie)
- de vervaardiging van bewegingsdetectoren
- de vervaardiging van radars
- de vervaardiging van analysetoestellen voor laboratoria (bv.bloedanalyse)
- de vervaardiging van schalen, precisiebalansen, kweekkamers, meet- en testapparatuur voor laboratoria
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van telefoonantwoordapparaten - cfr. 26.300
- de vervaardiging van medische bestralingsuitrusting - cfr. 26.600
- de vervaardiging van uitrusting voor optische plaatsbepaling - cfr. 26.700
- de vervaardiging van dictafoons - cfr. 28.230
- de vervaardiging van weegtoestellen (m.u.v.laboratoriumbalansen) - cfr. 28.292
- de vervaardiging van waterpassen, meetlinten, enz. - cfr. 28.299
- de vervaardiging van medische thermometers - cfr. 32.500
- de installatie van uitrustingen voor de controle van industriële processen - cfr. 33.200
- de vervaardiging van eenvoudige mechanische (meet)werktuigen zoals meetlinten en kompassen - cfr. de klasse naargelang het in hoofdzaak gebruikte materiaalBehoort tot
26.51  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur


Bevat
26.51001 Vervaardiging van precisiebalansen voor o.m. laboratriumgebruik

26.51002 Vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten

26.51003 Vervaardiging van instrumenten en toestellen voor navigatie, meteorologie, geofysica,enz. (geodesie, oceanografie, hydrologie, topografie, landmeten, radar- en sonartoestellen, enz.)

26.51004 Vervaardiging van verbruiksmeters en - tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine, enz.

26.51005 Vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het controleren

26.51006 Vervaardiging overige instrumenten, apparaten of toestellen voor metingen, controles of onderzoeken : densito-, lucht-, vochtmeters, thermo-, baro-taximeters, toerentellers, schredentellers, enz.

 Terug
 lijst secties