shadow

Nacebelcode 2008

26.600  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van bestralingsapparatuur voor industrieel gebruik, medische diagnose, verzorging, onderzoek, wetenschap, enz.:
• röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen
- de vervaardiging van CT-scanners
- de vervaardiging van PET-scanners
- de vervaardiging van uitrusting voor beeldvorming door magnetische resonantie (MRI)
- de vervaardiging van ultrasone uitrusting voor medische toepassingen
- de vervaardiging van uitrusting voor elektrocardiografie
- de vervaardiging van uitrusting voor elektromedische endoscopie
- de vervaardiging van laseruitrusting voor medische toepassingen
- de vervaardiging van pacemakers
- de vervaardiging van hoorapparaten
Deze subklasse omvat eveneens:
- de vervaardiging van apparatuur voor de bestraling van voedsel en melk
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van zonnebanken - cfr. 28.990Behoort tot
26.60  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur


Bevat
26.60001 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de genees -, de tandheel - en de veeartsenijkunde

26.60011 Vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen, ultrasone diagnoseinstrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz.

 Terug
 lijst secties