shadow

Nacebelcode 2008

27.200  Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen:
• elektrische elementen met magnesiumdioxide, kwikoxide, zilveroxide of andere stoffen
- de vervaardiging van elektrische accumulatoren en onderdelen daarvan:
• scheiplaten, houders, deksels
- de vervaardiging van loodbatterijen
- de vervaardiging van nikkel-cadmiumbatterijen (Ni/Cd)
- de vervaardiging van nikkel-hydridebatterijen (NiMH)
- de vervaardiging van lithiumbatterijen
- de vervaardiging van droge celbatterijen
- de vervaardiging van natte celbatterijenBehoort tot
27.20  Vervaardiging van batterijen en accumulatoren


Bevat
27.20001 Vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor motorvoertuigen

 Terug
 lijst secties