shadow

Nacebelcode 2008

27.900  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van batterijopladers met halfgeleiderelementen
- de vervaardiging van elektrische apparatuur voor het openen en sluiten van deuren
- de vervaardiging van elektrische beiaards en klokken
- de vervaardiging van elektrische verlengsnoeren op basis van aangekochte geïsoleerde draad
- de vervaardiging van apparatuur voor ultrasone reiniging (andere dan deze die gebruikt worden in laboratoria en in de tandheelkunde)
- de vervaardiging van halfgeleiderelementen voor het omkeren, het gelijkrichten en het omzetten van elektrische stroom
- de vervaardiging van brandstofcellen
- de vervaardiging van noodstroomaggregaten (UPS)
- de vervaardiging van stroomsterkteregelaars en storingseliminatoren
- de vervaardiging van elektrische kabels voor apparatuur, verlengingskabels en andere elektrische bedrading met geïsoleerde draad, ook indien voorzien van verbindingsstukken
- de vervaardiging van elektroden, contacten en andere elektrische producten in koolstof of grafiet
- de vervaardiging van deeltjesversnellers
- de vervaardiging van elektrische condensatoren en gelijkaardige onderdelen
- de vervaardiging van elektromagneten
- de vervaardiging van sirenes
- de vervaardiging van elektronische aankondigingsborden
- de vervaardiging van elektrische seinen
- de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, zoals verkeerslichten en signalisatieapparatuur voor voetgangers
- de vervaardiging van isolatoren voor elektriciteit en van isolerende werkstukken (behalve van glas of keramiek)
- de vervaardiging van isolatiebuizen en van verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen van onedel metaal
- de vervaardiging van elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen, inclusief draagbare toestellen
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van isolatoren van keramiek - cfr. 23.430
- de vervaardiging van koolstof- en grafietvezels en van producten van die vezels (m.u.v. elektroden, contacten en andere elektrische producten in koolstof of grafiet) - cfr. 23.990
- de vervaardiging van elektronische gelijkrichters, spanningsregelende geïntegreerde schakelingen, stroomomschakelende geïntegreerde schakelingen, elektronische condensatoren, elektronische weerstanden en gelijkaardige apparatuur - cfr. 26.110
- de vervaardiging van uitrustingen voor de controle van industriële processen - cfr. 26.510
- de vervaardiging van transformatoren, motoren, generatoren - cfr. 27.110
- de vervaardiging van stroomschakelinrichtingen en relais - cfr. 27.120
- de vervaardiging van batterijen en accumulatoren - cfr. 27.200
- de vervaardiging van kabels voor de geleiding van elektriciteit en voor gegevensoverdracht en materieel voor de bedrading van elektrische installaties - cfr. groep 27.3
- de vervaardiging van al dan niet elektrische verlichtingsapparaten - cfr. 27.400
- de vervaardiging van huishoudtoestellen - cfr. groep 27.5
- de vervaardiging van niet-elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen - cfr. 28.299
- de vervaardiging van pakkingen in koolstof of grafiet - cfr. 28.299
- de vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motorvoertuigen zoals generatoren, alternatoren, ontstekingkaarsen (bougies) en bijhorende kabelset, elektrische systemen voor het openen en sluiten van deuren en ramen, spanningsregulatoren - cfr. 29.310Behoort tot
27.90  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur


Bevat
27.90001 Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd

27.90002 Vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten : deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz.

27.90011 Vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden

27.90012 Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand

 Terug
 lijst secties