shadow

Nacebelcode 2008

28.920  Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van continu werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik
- de vervaardiging van gesteentesnijders, van machines voor het boren en schoren van tunnels en schachten, al dan niet bestemd voor ondergrondse werkzaamheden
- de vervaardiging van machines voor het behandelen van mineralen: ziften, sorteren, scheiden, wassen, verbrijzelen, enz.
- de vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet:
• bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.
- de vervaardiging van heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen, machines voor het uitspreiden van beton, van mortel en bitumineus wegbedekkingsmateriaal, machines en mechanische toestellen voor het glad maken, het ribbelen, het aanbrengen van ruitpatronen in nat cement of beton, enz.
- de vervaardiging van tractors voor het leggen van rails en van tractoren voor gebruik in de bouw en de mijnbouw
- de vervaardiging van bladen voor bulldozers en angledozers
- de vervaardiging van dumpers voor gebruik in het terrein
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen - cfr. 28.220
- de vervaardiging van land- en bosbouwtractoren - cfr. 28.300
- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen en van machines voor het splijten of kloven van steen - cfr. 28.490
- de vervaardiging van andere tractoren - cfr. 29.100
- de vervaardiging van vrachtwagens met een menginstallatie voor beton - cfr. 29.100Behoort tot
28.92  Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw


Bevat
28.92001 Vervaardiging en montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik.

28.92002 Vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel

28.92003 Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet : bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.

 Terug
 lijst secties