shadow

Nacebelcode 2008

33  Reparatie en installatie van machines en apparaten

Toelichting
Deze afdeling omvat de gespecialiseerde reparatie van artikelen die geproduceerd worden in de industriële sector, met het doel deze machines, installaties en andere artikelen opnieuw bedrijfsklaar te maken. Deze afdeling omvat zowel het algemeen als het regelmatig onderhoud (bv. het nazien) van deze artikelen, teneinde het correct functioneren van deze machines, installaties en andere artikelen te waarborgen en vermijdbare tussenkomsten te voorkomen.

Ze omvat enkel de gespecialiseerde reparatie en het onderhoud. Een belangrijk deel van deze reparatieactiviteiten wordt eveneens uitgevoerd door de fabrikanten van deze machines, installaties en andere artikelen. De classificatie van deze eenheden die zowel de productie en de reparatieactiviteiten uitvoeren, gebeurt op basis van de toegevoegde waarde, wat er dikwijls toe leidt dat deze gecombineerde activiteiten worden toegewezen aan de productie. Hetzelfde doet zich voor bij de gecombineerde activiteiten van handel en reparatie.

De heropbouw of het verbouwen van machines en installaties wordt beschouwd als een industriële activiteit en zit vervat in andere afdelingen van de sectie.

De reparatie en het onderhoud van goederen die zowel als investeringsgoederen en consumptiegoederen kunnen worden beschouwd, vallen doorgaans onder de reparatie van consumentenartikelen (bv. de reparatie van huis- en kantoormeubelen - cfr. 95.240)

De gespecialiseerde installatie van machines valt eveneens onder deze afdeling. Echter, de activiteiten waarbij installaties worden geplaatst die integraal deel uitmaken van het gebouw of gelijkaardige structuren, zoals het plaatsen van elektrische bekabeling, van liften of van klimaatregelende systemen vallen onder de bouwnijverheid - cfr. sectie F
Deze afdeling omvat niet:
- de heropbouw of het verbouwen van machines en installaties - cfr. afdelingen 25 - 30
- de reiniging van industriële machines - cfr. 81.220
- de reparatie en het onderhoud van computers en communicatieapparatuur - cfr. groep 95.1
- de reparatie en het onderhoud van consumentenartikelen - cfr. groep 95.2Behoort tot
C  INDUSTRIE


Bevat
33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten

33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

 Terug
 lijst secties