shadow

Nacebelcode 2008

33.12  Reparatie van machines

Toelichting
Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van machines en uitrusting voor industrieel gebruik, zoals het slijpen of het installeren van snijvlakken of zaagbladen van commerciële of industriële machines, het uitvoeren van reparaties door middel van lastechnieken (zowel voor algemene activiteiten als voor activiteiten met betrekking tot de automobielindustrie), de reparatie van landbouwmachines en van andere zware, industriële machines en uitrusting (bv. vorkliften en ander hijs-, hef- en transportwerktuigen voor het hanteren van goederen, gereedschapswerktuigen, commerciële koeluitrusting, machines voor de bouw en de delfstoffenwinning), inclusief de machines en de uitrusting zoals vervat onder afdeling 28.Behoort tot
33.1  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten


Bevat
33.120 Reparatie van machines

 Terug
 lijst secties