shadow

Nacebelcode 2008

35.110  Productie van elektriciteit

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van stookolie of door middel van hernieuwbare energiebronnen
Alsook:
- zonnepanelen (de onderneming A die via recht van opstal zonnepanelen laat leggen op andermans daken en die eigenaar blijft van de zonnepanelen en daarvoor groene stroomcertificaten ontvangt, wordt beschouwd als een elektriciteitsproducent)
Deze subklasse omvat niet:
- de productie van elektriciteit door middel van afvalverbranding - cfr. 38.213Behoort tot
35.11  Productie van elektriciteit


 Terug
 lijst secties