shadow

Nacebelcode 2008

35.210  Productie van gas

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de productie van gas, ten behoeve van de gasvoorziening, door carbonisatie van steenkool, uit bijproducten van de landbouw of uit afval
- de vervaardiging van gasvormige brandstoffen met een specifieke calorische waarde door het zuiveren, mengen of op andere wijze bewerken van verschillende soorten gassen, inclusief aardgas
Deze subklasse omvat niet:
- de winning van aardgas - cfr. 06.200
- de exploitatie van cokesovens - cfr. 19.100
- de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten - cfr. 19.200
- de vervaardiging van industriële gassen - cfr. 20.110Behoort tot
35.21  Productie van gas


 Terug
 lijst secties