shadow

Nacebelcode 2008

36.00  Winning, behandeling en distributie van water

Toelichting
Deze klasse omvat de winning, de behandeling en de distributie van water voor huishoudelijk en industrieel gebruik. De winning van water kan gebeuren uit verschillende bronnen en de distributie van water kan eveneens gebeuren via verschillende manieren.

De exploitatie van irrigatiesystemen is eveneens inbegrepen, met uitzondering van de exploitatie van irrigatiesystemen voor landbouwdoeleinden, zoals het automatisch besproeien van gewassen en dergelijke ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.Behoort tot
36.0  Winning, behandeling en distributie van water


Bevat
36.000 Winning, behandeling en distributie van water

 Terug
 lijst secties