shadow

Nacebelcode 2008

37  Afvalwaterafvoer

Toelichting
Deze afdeling omvat de exploitatie van rioleringen of zuiveringsinstallaties voor de inzameling, verwerking en verwijdering van afvalwater.Behoort tot
E  DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING


Bevat
37.0 Afvalwaterafvoer

 Terug
 lijst secties