shadow

Nacebelcode 2008

37.000  Afvalwaterafvoer

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van waterzuiverings- of afvalwaterverwerkingsinstallaties
- de inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers en van regenwater via een rioolstelsel, of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enz.)
- het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onderhoud van chemische toiletten
- de behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden, enz.) door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, filteren, sedimentatie, enz.
- het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen
Deze subklasse omvat niet:
- de behandeling van verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, in situ - cfr. 39.000
- de bouw van rioleringen - cfr. 42.212
- het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen - cfr. 43.221Behoort tot
37.00  Afvalwaterafvoer


 Terug
 lijst secties