shadow

Nacebelcode 2008

38.110  Inzameling van ongevaarlijk afval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de inzameling van ongevaarlijk afval (bijv. vuilnis) op lokaal vlak, zoals de ophaling van huishoudelijk en industrieel afval door middel van vuilnisbakken, minicontainers, andere containers, enz. en die gemengde recuperatiematerialen kunnen bevatten
- de inzameling van recycleerbare materialen
- de ophaling van vuilnis in afvalemmers op openbare plaatsen
Deze subklasse omvat eveneens:
- de inzameling van bouw- en sloopafval
- de inzameling en de ophaling van puin
- de inzameling van textielafval afkomstig van textielfabrieken
- de exploitatie van overslagplaatsen voor ongevaarlijk afval

Alsook:
- ophalen van oud ijzer
Deze subklasse omvat niet:
- de inzameling van gevaarlijk afval - cfr. 38.120
- de exploitatie van stortplaatsen voor de verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. 38.213
- de exploitatie van sorteerinstallaties voor niet-gesorteerde recuperatiematerialen, zoals papier, plastiek, enz. - cfr. klasse 38.32Behoort tot
38.11  Inzameling van ongevaarlijk afval


 Terug
 lijst secties